Uw regionale isolatiespecialist!

Werkomschrijving vloerisolatie met polyurethaan

Beoordelingsrichtlijn

BRL IC 131: Thermisch na-isoleren met in-situ PUR-sprayschuim
Klik hier

ISSO kwaliteitsverklaring

20130564GKBKUW: Elastospray
Klik hier

Werkomschrijving

Isoleren van de onderzijde van de begane grondvloer met in situ gespoten polyurethaan hardschuim.

Door het sprayen ontstaat een naad- en kierloos schuim. Terwijl het schuim binnen enkele seconden wordt gevormd, neemt het tegelijkertijd de vorm aan van het te isoleren object. Hierdoor is het een ideaal isolatiemateriaal, waardoor koudebruggen worden vermeden en optrekkend vocht onmogelijk vanuit de kruipruimte de woning in kan dringen.

Om een optimale aansluiting met de fundering te verkrijgen zal de isolatie 300 mm dekkend doorgezet worden op de koude funderingswanden van voor,- achter en kopgevel. Het polyurethaanhardschuim zal 100 mm dekkend doorgezet worden op de overige, niet aan de buitenlucht grenzende, funderingswanden.

De uitvoering geschiedt middels airless spuitapparatuur met geluidgedempt aggregaat. Deze spuitapparatuur heeft RegioIsolatie BV ingebouwd in mobiele units, die zijn voorzien van ca. 90 m¹ slanglengte.

Randvoorwaarden en aandachtspunten

 • Bij een rechtstreekse vloerisolatie-applicatie tegen de onderzijde van de vloer dient deze schoon, droog en vetvrij te zijn. Voor spraywerk op een oneffen ondergrond (bv houten en/of een betonnen, rib/cassette vloer of kwaaitaal vloer) vindt een correctie op het netto vloeroppervlak plaats.
 • De opdrachtgever draagt zorg voor een goede bereikbaarheid van de te behandelen oppervlakte en zorgt dat eventuele hindernissen zoals opgeslagen voorraden, bouwkundige belemmeringen en vervuiling tijdig verwijderd zijn, zodat onze medewerkers een veilige toegang hebben tot het werk zonder hinder.
 • Onze prijzen zijn gebaseerd op een vrije werkhoogte van min. 50 cm, geen verstorende en/of vertragende objecten zoals leidingen e.d., (een) goed bereikbare ingang(en) van min. 50 x 60 cm naar de kruipruimte en doorgangen in het opgaande funderingswerk (mangaten) naar de overige delen/compartimenten van de kruipruimte.
 • Er is geen rekening gehouden met het watervrij maken van de kruipruimte, het realiseren van extra kruipgaten naar andere delen van de kruipruimte en het bevestigen, herstellen en na-isoleren van voorzieningen in de kruipruimte, zoals leidingen etc.

Producteigenschappen

 • Het twee-componenten hardschuim is een CFK (freon) vrij product.
 • Het materiaal voldoet aan de gestelde kwaliteitsnormen en is door de overheid goedgekeurd.
 • Warmtegeleidingscoëfficiënt (λ) 0.027 m2.K/W.
 • Brandwerendheid conform B2 volgens DIN 4102.
 • Afschuifsterkte 2,6 Kg/cm².
 • Vochtopname 2-3% bij 48 uur volledige onderdompeling.
 • Celstructuur > 92% gesloten.

Advies

 • De branchevereniging voor isolatiebedrijven adviseert om de woning tijdens en tot 2 uur na het aanbrengen van de PUR vloerisolatie te verlaten.
 • De eerste dagen na het isoleren de woning extra ventileren en het kruipluik gesloten houden.

Uitvoeringscondities
Relatieve vochtigheid: < 80% RV
Minimum temperatuur: 10 ºC

BEL VOOR ADVIES & SERVICE   055 – 20 40 809