Uw regionale isolatiespecialist!

Spouwmuurisolatie met SUPUR

Beoordelingsrichtlijn

BRL IC-130: Thermisch na-isoleren van spouwmuren met in-situ PUR-gietschuim
Klik hier

ISSO kwaliteitsverklaring

20130502GKBKUW – SUPUR 3K
Klik hier

Werkomschrijving

Isoleren van de spouw met geslotencellig polyurethaanhardschuim type SUPUR 3K.

Door polyurethaan in de spouw te spuiten, ontstaat een naadloos geheel gevulde spouw. Inklinken, vochtopname of onthechten van het polyurethaan is onmogelijk. Het injecteren van het polyurethaan vindt plaats door vulopeningen van ca. 15 mm die op de kruising van de stoot- en lintvoeg geboord worden. Na het isoleren worden deze gaten gedicht met voegspecie.

SUPUR 3K isolatieschuim is een materiaal dat door de stevigheid niet lekt bij aanbrengen en uitstekend hecht. SUPUR 3K isolatieschuim is zo samengesteld dat het stopt met expanderen op het moment dat er tegendruk komt. SUPUR 3K is daarom uitermate geschikt voor bestaande bouw.

De uitvoering geschiedt middels airless spuitapparatuur met geluid gedempt aggregaat. Deze spuitapparatuur heeft RegioIsolatie BV ingebouwd in mobiele units, die zijn voorzien van ca. 90 m¹ slanglengte.

Randvoorwaarden en aandachtspunten

  • De opdrachtgever draagt zorg voor een goede bereikbaarheid van de te behandelen oppervlakte en dat eventuele hindernissen zoals opgeslagen voorraden, bouwkundige belemmeringen, begroeiing e.d., tijdig verwijderd zijn.
  • Indien van toepassing draagt de opdrachtgever zorg voor het in de steigers zetten van de woningen.
  • Indien van toepassing dienen open delen en/of kieren (o.a. door zettingschade e.d.) in de gevel en/of constructie voor isolatie door de opdrachtgever afgedicht te zijn.
  • De bovenzijde van de spouwmuur dient afgedekt te zijn met een muurplaat en/of doorlopende tussenvloer.
  • RegioIsolatie B.V. is niet verantwoordelijk voor het eventueel ‘vollopen’ met SUPUR van aanwezige kruipruimteventilatie.

Producteigenschappen

  • Warmtegeleidingscoëfficiënt (λ) 0.023 W/mK
  • Dampdiffusieweerstand: minimaal 60µ
  • Dichtheid: ca. 40 kg/m³
  • Gesloten cellenpercentage : minimaal 92 %
  • Brandklasse : F volgens EN 13501-1
BEL VOOR ADVIES & SERVICE   055 – 20 40 809