Uw regionale isolatiespecialist!

Spouwmuurisolatie met Supearl EPS parels

Beoordelingsrichtlijn

BRL IC-120: Thermisch na-isoleren van spouwmuren met in-situ gebonden eps-/epla-schuimparels
Klik hier

ISSO kwaliteitsverklaring

20160815GKBKUW – Supearl+
Klik hier

Werkomschrijving

Isoleren van de spouw met Supearl HR++ EPS parels.

Door parels in de spouw te blazen ontstaat een naadloos geheel gevulde spouw. Inklinken, vochtopname of onthechten van de parels is onmogelijk. Het inblazen van de parels vindt plaats door vulopeningen van ca. 20 mm dieop de kruising van de stoot- en lintvoeg geboord worden. Na het isoleren worden deze gaten gedicht met voegspecie.

Een speciale nozzle zorgt ervoor dat de parels optimaal voorzien worden van een bindmiddel. Na droging zijn de parels op de plaatsen waar zij elkaar raken door het bindmiddel als het ware vastgelijmd. Hierdoor ontstaat in de spouw een gebonden massa die in geval van een verbouwing niet uit de spouw loopt.

De uitvoering geschiedt middels airless spuitapparatuur met geluid gedempt aggregaat. Deze spuitapparatuur heeft RegioIsolatie BV ingebouwd in mobiele units, die zijn voorzien van ca. 60 m¹ slanglengte.

Randvoorwaarden en aandachtspunten

  • De opdrachtgever draagt zorg voor een goede bereikbaarheid van de te behandelen oppervlakte en dat eventuele hindernissen zoals opgeslagen voorraden, bouwkundige belemmeringen, begroeiing e.d., tijdig verwijderd zijn.
  • Indien van toepassing draagt de opdrachtgever zorg voor het in de steigers zetten van de woningen.
  • Indien van toepassing dienen open delen en/of kieren (o.a. door zettingschade e.d.) in de gevel en/of constructie voor isolatie door de opdrachtgever afgedicht te zijn.
  • De bovenzijde van de spouwmuur dient afgedekt te zijn met een muurplaat en/of doorlopende tussenvloer.
  • RegioIsolatie B.V. is niet verantwoordelijk voor het eventueel ‘vollopen’ met eps parels van aanwezige kruipruimteventilatie.

Producteigenschappen

  • Warmtegeleidingscoëfficiënt (λ) 0.034 W/mK
  • Brandklasse B2 (brandvertragende werking)
  • Recyclebaar

Uitvoeringscondities
Relatieve vochtigheid: < 80% RV
Minimum temperatuur: 5 ºC

BEL VOOR ADVIES & SERVICE   055 – 20 40 809