Uw regionale isolatiespecialist!

Spouwmuurisolatie met Knauf Supafil

Beoordelingsrichtlijn

BRL IC-110: Thermisch na-isoleren van spouwmuren met in-situ minerale wolvlokken
Klik hier

ISSO kwaliteitsverklaring

20110170GKBKUW – Knauf Supafil
Klik hier

Werkomschrijving

Isoleren van de spouw met Knauf Supafil minerale wol.

Door Knauf Supafil in de spouw te blazen ontstaat een vormvaste en homogene isolatielaag in de spouwmuur. Het inblazen van de wol vindt plaats door vulopeningen van maximaal ø 22 mm (tenzij anders vermeld in prijsoverzicht), die geboord worden op de kruising van de stoot en lintvoeg. Na het isoleren worden deze gaten gedicht met voegspecie, zo dicht mogelijk bij de kleur van het bestaande voegwerk. Een klein nuanceverschil is mogelijk.

Indien nodig wordt er ondervloerventilatie aangebracht t.b.v. ontluchting en ventilatie van de kruipruimte. Voor het boren van ventilatieroosters dient de kruipruimte toegankelijk te zijn. Dit met het oog op eventueel belemmerend leidingwerk of anderszins. Indien dit niet mogelijk is, dan wordt er uitsluitend op aanwijzing van de opdrachtgever ventilatievoorzieningen geboord.

De uitvoering geschiedt middels airless spuitapparatuur met geluid gedempt aggregaat. Deze spuitapparatuur heeft RegioIsolatie BV ingebouwd in mobiele units, die zijn voorzien van ca. 60 m¹ slanglengte.

Randvoorwaarden en aandachtspunten

  • De opdrachtgever draagt zorg voor een goede bereikbaarheid van de te behandelen oppervlakte en dat eventuele hindernissen zoals opgeslagen voorraden, bouwkundige belemmeringen, begroeiing e.d., tijdig verwijderd zijn.
  • Indien van toepassing draagt de opdrachtgever zorg voor het in de steigers zetten van de woningen.
  • Indien van toepassing dienen open delen en/of kieren (o.a. door zettingschade e.d.) in de gevel en/of constructie voor isolatie door de opdrachtgever afgedicht te zijn.
  • De bovenzijde van de spouwmuur dient afgedekt te zijn met een muurplaat en/of doorlopende tussenvloer.
  • RegioIsolatie B.V. is niet verantwoordelijk voor het eventueel ‘vollopen’ met minerale wol van aanwezige kruipruimteventilatie.

Producteigenschappen

  • Warmtegeleidingscoëfficiënt (λ) 0.034 W/mK.
  • Brandklasse A1.
  • Door een optimale gewichtsverdeling ontstaat een homogeen zelfdragend pakket van isolatie in de spouw.
  • Knauf Supafil is waterafstotend. Als de buitenmuur nat wordt door regen, zal het vocht niet door de isolatielaag binnendringen naar de binnenmuur. De muur blijft ‘ademen’ omdat de isolatielaag wel waterdamp doorlaat van binnen naar buiten.
  • Knauf Supafil is duurzaam. Het wordt eenmalig uitgevoerd voor de levensduur van de woning met behoud van zijn eigenschappen.

Uitvoeringscondities
Relatieve vochtigheid: < 80% RV
Minimum temperatuur: 3 ºC

BEL VOOR ADVIES & SERVICE   055 – 20 40 809