Uw regionale isolatiespecialist!

Isolatie verdiepingsvloer met polyurethaan

Beoordelingsrichtlijn

BRL IC 131: Thermisch na-isoleren met in-situ PUR-sprayschuim
Klik hier

ISSO kwaliteitsverklaring

20130564GKBKUW – Elastospray
Klik hier

Werkomschrijving

Isoleren van de 1e verdiepingsvloer met in situ gespoten polyurethaan hardschuim.

Door het sprayen van polyurethaan ontstaat een naad- en kierloos schuim. Terwijl het schuim binnen enkele seconden wordt gevormd, neemt het tegelijkertijd de vorm aan van het te isoleren object. Hierdoor is het een ideaal isolatiemateriaal, waardoor koudebruggen worden vermeden en optrekkend vocht onmogelijk vanuit de kruipruimte de woning in kan dringen.

De uitvoering geschiedt middels airless spuitapparatuur met geluidgedempt aggregaat. Deze spuitapparatuur heeft RegioIsolatie BV ingebouwd in mobiele units, die zijn voorzien van ca. 90 m¹ slanglengte.

Voorzorgsmaatregelen

 • Het isoleren van de 1e verdiepingsvloer is mogelijk indien de bergingen/garages en de aangrenzende verkeersruimte leeg en vrij toegankelijk zijn. Indien er spullen blijven staan, dient dit tegen de wand geplaatst te worden, maximaal 60 cm diep. Daarnaast dient er een vrije ruimte van 70 cm onder het plafond te zijn. Het laten staan van spullen in de bergingen/garages is op eigen risico van de bewoners.
 • Voor het verwijderen van het afdekmateriaal dient de aannemer een afvalcontainer te plaatsen.

Aandachtspunten

 • Tijdens en tot minimaal 2 uur na de isolatiewerkzaamheden zijn de bergingen en garages niet toegankelijk. De daadwerkelijke tijd is afhankelijk van de ventilatie en afzuigmogelijkheden. Dit zal nader bepaald worden in het werk.
 • Eventueel omleggen van elektra, leidingen/installaties, demonteren verlichting, armaturen etc. is niet in onze prijs inbegrepen.

Werkvolgorde isoleren van de 1e verdiepingsvloer tegen plafond van bergingen en garages:

 1. Afplakken van alle niet te isoleren delen i.v.m. spuitnevel.
 2. PUR isolatie aanbrengen tegen plafond bergingen.
 3. Bijsnijden van de isolatie ter plaatse van plafondranden.
 4. Verwijderen van het afdekmateriaal.

Producteigenschappen

 • Het twee-componenten hardschuim is een CFK (freon) vrij product.
 • Het materiaal voldoet aan de gestelde kwaliteitsnormen en is door de overheid goedgekeurd.
 • Warmtegeleidingscoëfficiënt (λ) 0.027 W/mK.
 • Brandwerendheid conform B2 volgens DIN 4102.
 • Afschuifsterkte 2,6 Kg/cm².
 • Vochtopname 2-3% bij 48 uur volledige onderdompeling.
 • Celstructuur > 92% gesloten.

Bij onze prijsstelling vloer zijn wij ervan uitgegaan dat:

 • de werkzaamheden in een aaneengesloten periode uitgevoerd kunnen worden en er dagproducties kunnen worden uitgevoerd;
 • de ruimte toegankelijk is zodat wij de werkzaamheden kunnen uitvoeren;
 • de toegang tot de ruimte onbelemmerd is.

Uitvoeringscondities
Relatieve vochtigheid: < 80% RV
Minimum temperatuur: 10 ºC

BEL VOOR ADVIES & SERVICE   055 – 20 40 809