Subsidie en regelingen voor isolatiemaatregelen

Er is vaak subsidie beschikbaar voor isolatiemaatregelen. Om hieraan te voldoen zijn er vele regelingen opgesteld. Het kabinet stimuleert energiebesparing in vele branches en kiest voor duurzame energie. Dit doet de overheid om de aanvoer van energie te kunnen garanderen en ervoor te zorgen dat de energiekosten binnen de perken blijven. Manieren om dit te realiseren zijn het beschikbaar stellen van goedkope leningen en het verstrekken van subsidies.

Met subsidie op isolatie bijvoorbeeld kunt u besparen op isolatiewerkzaamheden. De maatregelen zijn heel breed en op verschillende niveaus geregeld: regionaal, provinciaal en landelijk. De regels voor subsidie zijn niet overal gelijk en de voorwaarden verschillen. Dat kan onduidelijkheid oproepen en dat is precies de reden waarom RegioIsolatie werkt met regionale adviseurs. Omdat uw adviseur weet wat er in uw regio speelt en op welke subsidie u aanspraak kunt maken.

Subsidie voor isoleren en verduurzamen

isolatie-subsidie.jpg

De overheid geeft duidelijke tips om energie te besparen in uw woning. Twee daarvan zijn van extra belang bij na-isolatie en gelden in heel Nederland, namelijk de Energiebespaarlening en subsidie op isolatie.

Lokale subsidie op isolatie en regelingen voor energiebesparing

In diverse gemeentes en provincies zijn subsidies voor isolatie beschikbaar gesteld. In welke regio er momenteel subsidies beschikbaar zijn, kunt u hier bekijken.

Daarnaast geldt op het aanbrengen van isolatie altijd het lage btw-tarief van 9% (voor overige renovatie en herstel met als doel energiezuinigheid van woningen ouder dan 2 jaar geldt dit tot 1 juli 2015). Dit scheelt veel in de uiteindelijke kosten. Voor de isolatie materialen geldt altijd 21% btw.

De Energiebespaarlening: goedkope lening voor energiebesparende maatregelen

Sinds 21 januari 2014 is het mogelijk goedkoop geld te lenen om energiebesparende maatregelen te treffen in uw woning, bijvoorbeeld voor dak-, spouwmuur- en vloerisolatie. De Energiebespaarlening (met een lage, vaststaande rente) is aan te vragen voor bedragen van € 2.500,- tot € 25.000,-. De looptijd is 7 of 10 jaar, afhankelijk van de hoogte van de lening.

Om een beter beeld te krijgen van de werking van de Energiebespaarlening, volgt een voorbeeldsituatie. Stel u vraagt de volgende isolatiewerkzaamheden aan: spouwmuurisolatie, vloerisolatie en dakisolatie. De kosten bedragen 2880 euro voor de spouwmuur (180 m2 spouw voor € 16,- per m2), 1470 voor de vloer (70 m2 vloer voor € 21,- per m2) en 130 m2 voor € 28,- per m2). De totale investering komt neer op € 7.990,-. Om dit te kunnen bekostigen, is een lening van € 5000,- met een looptijd van 7 jaar mogelijk. Deze lening kost u inclusief rente (3,2%) en afsluitkosten € 5.660,76. Uw bruto maandlasten zijn € 67,39. Per maand bespaart u € 82,74 aan stookkosten. Kortom: uw bruto maandlasten zijn 5 jaar lang € 67,39 en u bespaart elke maand € 82,74, voor de gehele levensduur van de woning. Tel uit je winst!

Omdat er zoveel bespaard kan worden, is het na het isoleren mogelijk de maandelijkse voorschotrekening te verlagen. Geef dus aan uw energieleverancier door dat er isolatiewerkzaamheden in uw woning plaats vinden. Bedenk voor het aanvragen van de maandelijkse voorschotrekening goed hoeveel u in dat jaar daadwerkelijk kunt besparen met isolatie. Als er midden in het stookseizoen bij u geïsoleerd wordt, zal er sprake zijn van minder besparing dan wanneer er vóór het stookseizoen geïsoleerd wordt.

Velen zijn u al voorgegaan met het afsluiten van een Energiebespaarlening met als doel de stookkosten flink te verlagen en het wooncomfort te verhogen. Lees hier mooie succesverhalen van slimme investeerders die gebruik hebben gemaakt van de Energiebespaarlening.

Naast de Energiebespaarlening en subsidie op isolatie, zijn er nog veel meer landelijke opties. Het is bijvoorbeeld mogelijk om rentekorting op een hypotheek te krijgen als u het energielabel van het huis verbetert, ofwel door te isoleren. Dit is ook het geval met de duurzaamheidslening energielabelhypotheek. Daarnaast kunt u gebruik maken van de regeling groenprojecten. Met deze regeling is het voor eigenaren van koopwoningen mogelijk een lening voor een renovatie af te sluiten voor een lager rentetarief dan gewoonlijk. De voorwaarde die geldt: de woning moet er door de renovatie minstens vier energielabels op vooruit gaan (dus energielabel A of B hebben). Een groenverklaring is nodig om het belastingvoordeel te ontvangen.

Subsidie voor huurders

Ook voor huurders kan het aantrekkelijk zijn te investeren in het verbeteren van de huurwoning door bv isolatie aan te brengen. Huurders mogen dit doen, onder de voorwaarde dat de verhuurbaarheid en de waarde van de woning minstens gelijk blijft. Voor grote veranderingen zoals isolatie is wel toestemming nodig van de verhuurder. Voor verhuurders van sociale huurwoningen is het extra aantrekkelijk om te investeren in isolatie, omdat er een subsidie te ontvangen is voor het energiezuiniger maken van huurwoningen (verbetering van minstens drie energielabels). De Stimuleringsregeling energieprestatie huursector (STEP) is vanaf zomer 2014 van start gegaan en loopt nog tot eind 2017.

Regionale subsidies

 

Op regionaal niveau zijn er ook diverse mogelijkheden om de financiering van het isoleren aantrekkelijker te maken. Welke mogelijkheden en welke subsidie u kunt ontvangen, kan één van onze regionale isolatie-adviseurs u precies vertellen. Vraag een adviesgesprek aan en kom erachter dat u niet veel geld hoeft kwijt te zijn aan de isolatie!

Vrijblijvend isolatieadvies aanvragen

Meer landelijke opties